St. Jorispad 41, 6603 AM Wijchen, Gelderland

Huisregels

 1. Speeltuin de Blije Dries is toegankelijk voor iedereen met een geldig toegangsbewijs of gezinspas.
 2. Huisdieren zijn niet toegestaan in de speeltuin, met uitzondering van hulphonden.
 3. Iedereen in de speeltuin dient zich behoorlijk te gedragen, de toestellen e.d. te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn en dit alles geschiedt geheel op eigen risico.
 4. Stichting speeltuin de Blije Dries is niet aansprakelijk voor ongevallen of zoekgeraakte kleding en andere voorwerpen.
 5. Bij opzettelijke beschadigingen aan eigendommen van de stichting behoudt de stichting zich het recht voor deze schade op de bezoeker te verhalen.
 6. Bezoekers van de speeltuin dienen aanwijzingen van het stichtingsbestuur en/of de medewerkers van de stichting op te volgen.
 7. De stichting behoudt zich het recht voor bezoekers de toegang te weigeren dan wel op te dragen de speeltuin te verlaten.
 8. Gezinspassen gelden als toegangsbewijs voor het gezin (vader, moeder, voogden en/of verzorgers en de kinderen) dat expliciet genoemd is op de gezinspas.
 9. Alleen op vertoon van de gezinspas is er toegang mogelijk. Het noemen van het nummer van de pas of de naam van het gezin geeft geen recht op toegang.
 10. De gezinspas is geldig gedurende het jaar waarin de pas gekocht is en binnen het door het bestuur vastgestelde seizoen.
 11. Gezinspassen kunnen niet gebruikt of ingezet worden in combinatie met of tijdens arrangementen, kinderfeestjes of schoolreisjes.
 12. Misbruik van de gezinspas leidt tot ongeldig verklaren van de gezinspas door de stichting.
 13. Verloren gaan van de gezinspas is voor eigen risico van de houder. Een nieuwe gezinspas kan worden aangemaakt tegen een kostenvergoeding van 15 euro. De verloren gezinspas wordt in ons systeem geblokkeerd en biedt geen toegang meer tot de speeltuin, ook het tegoed wat op de verloren pas staat komt te vervallen bij verlies van de pas.
 14. Gezinspashouders van het vorige jaar hebben als eerste recht om hun pas te verlengen voor het nieuwe jaar. De passen die overblijven worden voor nieuwe pashouders beschikbaar gesteld .
 15. De beheerders van ons park kunnen de speeltuin eerder te sluiten in verband met weersomstandigheden of andere redenen. Dit wordt gemeld op onze website en facebook-pagina. Wanneer de beheerders besluiten het park eerder te sluiten (door regen kunnen toestellen gevaarlijk worden) dienen de dan aanwezige bezoekers het park te verlaten. Er is geen restitutie van entreegeld.
 16. Kinderen dienen onder begeleiding van een volwassene de speeltuin te bezoeken. 
 17. Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om dit reglement (ook wel voorwaarden genoemd) aan te passen.
 18. Roken is uitsluitend toegestaan bij één van de twee speciale rookzones. Deze zijn te vinden bij het bord ‘Rookzone’ achter de Chillzone en het toiletgebouw bij het zwembad. 
 19. Er mogen zelf geen alcoholische dranken worden meegenomen.